In januari zijn onze coaches Irene Kohn en Birgit Sporken ambassadeurs geworden van de Positieve Gezondheid. De Positieve Gezondheid benadert mensen holistisch. Zij gaat uit van uniciteit, dat mensen zelf de regie willen voeren en dat zij veer- en oplossingskracht hebben. Deze benadering sluit erg goed aan bij de visie en werkwijze van de Stichting Eenzaamheid Doorbreken. De benadering van de Positieve Gezondheid, doet volgens onze coaches recht aan, de hoop, de wensen en de inspanningen van mensen om hun leven zo fijn, zo gezond en zo zinvol als mogelijk te leven.
De Positieve Gezondheid gebruikt in haar werkwijze onder andere het instrument `het spinnenweb´. Dit is een hulpmiddel waarmee mensen hun persoonlijk situatie in beeld kunnen brengen op verschillende leefgebieden. De persoon zelf, bepaalt of hij tevreden is met zijn situatie, of dat hij een verandering van zijn situatie wil. Mocht hij verandering van zijn situatie willen kan hij daar zelf mee aan de slag gaan of steun vragen.
De Positieve Gezondheid gaat er vanuit dat mensen veerkrachtig zijn en willen dealen met de uitdagingen van hun leven. Dit doet zij overigens ook, zonder voorbij te gaan aan het feit, dat je als mens ook in disbalans kunt zijn en te weinig welzijn en gezondheid kunt ervaren.
Deze benadering willen onze coaches graag als ambassadeurs uitdragen!
Wil je meer weten over de Positieve Gezondheid? Ga naar https://iph.nl/