Diensten

Voorlichting, gastlessen, workshops, training

Op basis van uw wensen bieden wij voorlichting, gastlessen, workshops of trainingen. Aansluitend bij uw behoeften, het doel en de groep mensen waarvoor de educatie is bedoeld. Wij geven op vraag graag meer toelichting over de (combinatie)mogelijkheden. U kunt kiezen voor verschillende keuzerichtingen:

Preventie eenzaamheid

 • Gastles/ Workshop: Eigen wensen realiseren
 • Gastles/ Workshop: Bewust, preventief/gezond werken aan je eigen netwerk
 • Gastles/ Workshop: Oog en interesse hebben voor en een handreiking doen naar de ander

Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

 • Workshop voor jongeren op middelbare scholen
 • Workshop voor vrijwilligers, hulpverleners
 • Workshop voor mantelzorgers; zorgen voor de ander en jezelf
 • Gastles/Workshop voor hulpverleners in opleiding
 • Workshop: minder handelingsverlegen worden om eenzaamheid te bespreken
 • Training voor docenten, vrijwilligers, hulpverleners

Bewustwording

 • Voorlichting/ Gastlessen: situationele eenzaamheid (bijvoorbeeld een gemis ervaren direct gerelateerd aan gepest worden, identiteit/seksualiteit problemen ervaren, verlies- en rouw problemen)
 • Voorlichting/ Gastlessen: structurele en existentiële eenzaamheid
 • Workshops voor docenten, vrijwilliger, hulpverleners

Interventies voor vrijwilligers en professionals

 • Voorlichting/Gastles/Workshop: Passende benaderingen inzetten: Presentie/ Positieve Gezondheid/ Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
 • Voorlichting/Gastles/Workshop/Training: Sociale netwerken ontwikkelen en behouden
 • Voorlichting/Gastles/Workshop/Training: Sociogram en netwerkanalyse
 • Workshop/Praktijk ondersteunende training: Helpende coachtechnieken inzetten, als mensen wensen hebben om hun sociaal gemis te verminderen of wensen te realiseren, voor coaches (in opleiding).
 • Training: Individuele Rehabilitatie Benadering, bewezen effectieve sociale interventie voor hulpverleners binnen de zorg en welzijn (de aanmelding voor deze training verloopt via de Stichting Rehabilitatie ‘92) als mensen wensen hebben om hun sociaal gemis te verminderen of wensen te realiseren.

Kosten en voorwaarden

 • 1,5 uur deskundigheidsbevordering: 295 euro, inclusief BTW, exclusief reiskosten
 • 3 uur deskundigheidsbevordering; 550 euro, inclusief BTW, exclusief reiskosten
 • 6 uur deskundigheidbevordering; 895 euro, inclusief BTW, exclusief reiskosten

Voorwaarden

De berekende kosten zijn voor groepen tot maximaal 10 personen. Bij grotere groepen worden altijd 2 trainers ingezet en zijn de kosten hoger. Algemene voorwaarden worden samen met de offerte aangereikt.

Neem contact op

Wil je ondersteuning van ons, of twijfel je daarover? Neem dan contact met ons op!

Contact