Om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken verzorgen wij onder andere gastlessen aan het Voortgezet Onderwijs. Zo ook bij het Valuascollege in Venlo met leerlingen van de afdeling Zorg & Welzijn. Zij zijn actief aan de slag gegaan en hebben gewerkt met stellingen, zoals bijvoorbeeld; ‘Oudere mensen zijn vaker eenzaam dan jongeren’ of ‘Je bent niet eenzaam als je veel familie of vrienden hebt’. Ook zijn zij met elkaar in gesprek gegaan over eenzaamheid en hebben zij goede ideeën aangedragen over wat ze zelf kunnen doen om eenzaamheid te verminderen. 
Onze complimenten aan de leerlingen Zorg & Welzijn van het Valuascollege in Venlo!