Kennisdeling en kennisverspreiding (deskundigheidbevordering)

Eenzaamheid kent vele gezichten en oorzaken. Iedereen zal zich met tijden enige mate, of sterk alleen voelen en een sociaal gemis ervaren. We krijgen allemaal te maken met gebeurtenissen in ons leven die ons terugwerpen op onszelf, er ontstaan situaties, waarbij we de gewenste verbinding met anderen niet ervaren of niet durven aangaan. Die situaties kunnen aanwijsbaar situationeel zijn (bijv. gepest worden, scheiden, overlijden van een dierbare, stoppen met werk), of ze zijn meer complex van aard omdat meerdere oorzaken op verschillende levensgebieden een rol spelen. Als mensen zich langdurig (op deelaspecten) alleen voelen, ontstaan bij degenen ongewenste lichamelijke, psychische, gezondheid en sociale reacties. Er kunnen patronen ontstaan, die moeilijk door de hen zelf te erkennen of te doorbreken zijn. Dit komt mede, doordat we leven in een maatschappij, waarin ‘de schijn’ van maakbaarheid en succesvol zijn op alle levensvlakken naar buiten toe ‘moet’ worden gepresenteerd. Dat maakt het extra lastig om over een sociaal gemis te praten. Angst, voor openheid, afwijzing, schaamte en faalgevoelens belemmeren ons. Hierdoor kan er een negatieve vicieuze cirkel ontstaan, diegene gaat zich daardoor nog meer afzonderen en alleen voelen.

Het is in onze maatschappij niet gewoon om te praten over diepere gevoelens, om samen te reflecteren. Vaak vinden wij het ongemakkelijk of weten we er ons geen raad mee, hoe we de ander hierbij tegemoet kunnen treden. Zowel naasten als hulpverleners blijken hierin meestal handelingsverlegen te zijn. Vanuit goede bedoelingen, wordt er vaak te snel hulp geboden, die gereduceerd is of wordt tot het bieden van te eenvoudige en kant- en klare oplossingen, waar mensen niet op staan te wachten of onvoldoende mee geholpen zijn. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze omgang of werkwijze onvoldoende effect heeft (Movisie, 2016; van Tilburg & Fokkema, 2008; van Tilburg, 2010; Oslo, 2018).

Mensen willen gehoord en erkend worden en aan hun eigen verhaal betekenis kunnen geven. Meestal willen mensen ook beter in balans komen of hun wensen zoveel mogelijk vervuld zien. Dat vraagt om maatwerk, want ieder mens is uniek, heeft andere wensen en mogelijkheden. Mensen willen zelf in regie zijn en blijven. We sluiten vanuit onze visie als coaches, die werken vanuit het gedachtengoed van de Individuele Rehabilitatie Benadering en de Positieve Gezondheid aan bij wat mensen zelf willen en nodig hebben. Dit sluit aan bij de aanbevelingen (onder andere van Movisie, 2016; van Tilburg & Fokkema, 2008; van Tilburg, 2010; Oslo, 2018).

Zoals we binnen de coaching een persoonlijk de aansluiting willen maken, zo willen we ook aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van mensen of organisaties die op het gebied van eenzaamheid, of vanuit het bevorderen van sociale contacten zich verder willen verdiepen of bekwamen. Daarom leveren we maatwerk, onze standaard training wordt altijd aangepast. We geven voorlichting, gastlessen of workshops op scholen, aan jongeren, aan hulpverleners of coaches in opleiding, aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, gemeenten en andere instanties.

Neem contact op

Wil je ondersteuning van ons, of twijfel je daarover? Neem dan contact met ons op!

Contact