Missie & Visie

De missie en visie van de Stichting Eenzaamheid Doorbreken

Onze missie

Stichting Eenzaamheid Doorbreken (SED) draagt op twee manier bij aan de vermindering van eenzaamheid van mensen in Nederland:

  • SED ondersteunt mensen die hun eenzaamheid willen doorbreken. De beoogde uitkomst van de geboden steun is dat mensen zich sociaal gezien sterker voelen en meer tevreden zijn over de invulling van hun sociaal leven en hun contacten. Door vermindering van de eenzaamheid neemt hun welzijn en gezondheid toe;
  • SED deelt en ontwikkelt kennis rondom de aanpak van eenzaamheid. We richten ons met name op het delen van kennis die gericht is op het versterken van eigen keuzes, veerkracht en zelfredzaamheid bij mensen die hun eenzaamheid willen aanpakken.

Onze visie

Stichting Eenzaamheid Doorbreken ondersteunt mensen die hun eenzaamheid willen doorbreken vanuit de overtuiging dat mensen:

  • het liefste zelf willen uitzoeken en bepalen wat ze op sociaal vlak willen. Iedereen wil respectvol en volwassen benaderd worden;
  • veel in hun mars hebben, ook al voelt dat met tijden mogelijk niet zo. Mensen kunnen dit weer gaan ervaren. Zij kunnen zich ontwikkelen en hebben veer- en oplossingskracht;
  • geholpen zijn met een toename van kennis van mogelijke hulpbronnen en hulpmiddelen;
  • geholpen kunnen zijn als zij meer zelfkennis hebben of meer grip krijgen op hun gedrag of gedachten in relatie tot andere mensen;
  • het beste kunnen leren als zij positief en persoonlijk benaderd worden;
  • met gespecialiseerde en tijdelijke steun vooral leren en ervaren dat zij zelf verder kunnen.

SED gelooft dat het van belang is voor de kennisontwikkeling en -deling over de aanpak van eenzaamheid dat:

  • er verschillende vormen van steun zijn of ontwikkeld worden voor eenzamen. Dit omdat ieder mens uniek is, iets anders wil en andere oplossingen nodig heeft;
  • het nodig en gewenst is om samen te werken met ketenpartners en stakeholders, om kennis te delen en diverse steunmogelijkheden (door) te ontwikkelen.

Neem contact op

Wil je ondersteuning van ons, of twijfel je daarover? Neem dan contact met ons op!

Contact