Over ons

Een gemis ervaren

Veertig procent van de Nederlanders geeft aan zich soms eenzaam te voelen; meer dan een miljoen mensen voelt zich zelfs erg eenzaam. Toch zijn we niet allemaal op zoek naar hetzelfde. Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen wensen. De Stichting Eenzaamheid Doorbreken helpt mensen in actie te komen en hun situatie te veranderen. Zodat ze daarna op eigen kracht kunnen breken met eenzaamheid.

Kernactiviteiten Stichting Eenzaamheid Doorbreken

Deskundige professionals

De Stichting Eenzaamheid Doorbreken werkt met erkende en deskundige professionals. Onze coach en counselor hebben veel ervaring in het werken met jongeren, volwassenen en ouderen, met milde en complexe problemen.

Werkwijze

Wij bieden coaching, een luisterend oor en waar nodig ook persoonlijke handvatten en training. We gaan altijd uit van mogelijkheden en hechten belang aan een respectvol contact.

Onze werkwijze is gebaseerd op aanbevelingen van landelijke adviesorganisaties (Movisie, Coalitie Erbij, VWS e.a.).

We werken met erkend coachinterventie StiR en met Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). De IRB is bewezen effectief en wordt als zodanig erkend door onder andere Movisie, Zorg Instituut Nederland, de Gezondheidsraad Nederland, Ministerie VWS, GGZ Richtlijnen. Rehabilitatie 92

Ketenpartners

Stichting Eenzaamheid Doorbreken werkt samen met diverse ketenpartners. We verwijzen naar hen als hun steunaanbod aansluit bij de doelen of leerwensen van onze cliënten. Dit doen we voor, tijdens of na onze coachtrajecten.

Verder nemen we deel aan regionale en landelijke netwerken en werkgroepen.

Kennisdeling en kennisverspreiding (deskundigheidbevordering)

Om eenzaamheid te verminderen is het van belang dat we onze kennis delen, en onze deskundigheid bevorderen. Dat we met en van elkaar leren hoe we eenzaamheid voor een deel kunnen voorkomen, beter kunnen duiden, beter kunnen signaleren en makkelijke bespreekbaar kunnen maken. En als het door de persoon die een sociaal gemis ervaart gewenst wordt, om hem of haar te ondersteunen bij het vinden van bij hem of haar passende interventies. Dit alles is van belang, voor het individu, diens naasten, voor vrijwilligers en betaalde krachten binnen welzijn en zorg. Wij bieden voorlichting, gastlessen, workshops en trainingen. Lees meer...

Stagemogelijkheden

We bieden stageplekken aan toekomstige professionals, coaches en maatschappelijk werkers. Als 2de of 3de jaars student van de hbo-opleiding Social Work (richting maatschappelijk werk) kun je bij ons een jaar lang stage komen lopen.

Volg jij een erkende coachopleiding? Ook dan kun je jouw praktijkstage bij SED doorlopen.

Op deze manier ondersteunen we het leren in de praktijk en helpen we om toekomstige professionals toe te rusten voor de aanpak van eenzaamheid.

Goed om te weten:

Stichting Eenzaamheid Doorbreken biedt géén scholing in:

Neem contact op

Wil je ondersteuning van ons, of twijfel je daarover? Neem dan contact met ons op!

Contact